UYDUDAN DEFİNE TESPİTİ

UYDUDAN DEFİNE TESPİTİ

Uydudan define tespiti yapılır mı sorusuna somut ve kısa bir cevap olarak ‘hayır ‘ı uygun görüyoruz. Öyle ki uydudan define tespiti yapmak diğer deyiş ile uzaydan görüntü almak bu günün teknolojisi ile pek mümkün değildir. Gelişmiş ülkeler savunma, meteoroloji, televizyon, internet etkenlerini etkin kullanabilmek amacıyla çeşitli uydular göndermiş ve bu uydudan define yerleri ni gözlemlediklerini iddia etmişlerdir. Evet yer altındaki maden yataklarının yer yüzünde oluşturdukları manyetik düzensizlikler görüntülenmektedir manyetometre ler ile tespit edilmektedir.

Uydudan define tespiti define görüntüsü ne yazık ki teknik imkansızlıklardan dolayı alınamamaktadır. Define boyutları uyduların tespit edebileceği manyetik düzensizlik boyutlarından çok daha  küçüktür. Bu sebeple küçük boyuttaki definelerin uydular tarafından tespit edilmesi biraz zordur.

UYDUDAN DEFİNE TESPİTİ