ELEKTROMANYETİK ALAN KORUYUCU

Elektromanyetik Alan Koruyucu

Elektromanyetik Alan Koruyucu

Elektromanyetik alan koruyucu cihaz ile arama yapılacak alana özel sinyaller gönderilir. Böylece arama yapılacak saha elektromanyetik alan düzenleyici sinyaller tarafından kontrol altına alınır. Elektromanyetik koruyucu cihaz ile gönderilen özel frekans yayını sayesinde radyo sinyalleri, verici sinyalleri, cep telefonu sinyalleri, uydu sinyalleri gibi hatalı ölçüm yapmaya neden olacak elektromanyetik yansımalar bloke edilir.  Arama yapılacak zeminden temiz ve net görüntüler elde edilir.

Elektromanyetik koruyucu bütün elektromanyetik düzensizlikleri tespit etmek için kullanılan manyetometre cihazlarında kullanılır.

Elektromanyetik kalkan gömülü değerli nesnelerin manyetik alanını güçlendirmek için çok düşük frekanslar gönderir. Bu sinyal yayını nedeniyle yer altında gömülü olan dia manyetik hedefler ( altın, gümüş, bakır, bronz ) anomalileri görüntüleme cihazları için daha iyi görünür hale gelir.

Elektromanyetik Alan koruyucu

Elektromanyetik kalkan düşük dalga frekans aralığı olan özel bir cihazdır. Sadece metalik hedeflerin oluşturduğu elektromanyetik alanı yapay olarak oluşturmak için özel bir frekans kullanır. Elektromanyetik alanın bozukluğu 3d programlar ile ayrıntılı olarak analiz edilebilir. Bu nedenle yer altında bulunan hedefler için iyi bir sonuç çıkarmak mümkündür.

Elektromanyetik kalkan ile yer altının 3 boyutlu görüntüsü kullanarak daha net olur. Böylece gömülü metallerin şeklini ve yapısını daha iyi tanıyabilirsiniz. Manyetik koruyucu kullanılarak yapılan ölçümler yeni bir çekim yapmak için zaman aşımı gerekmeksizin sıralı olarak defalarca yapılabilir. Ölçüm sırasında zeminin manyetik yapısında hiçbir bozulma olmaz defalarca çekim yapılsa dahi hep aynı görüntü alınır. Elektromanyetik Alan Tarama 

Ürünler