ALAN TARAMALAR

ALAN TARAMALAR

Alan taramalar, Alan tarama altın dedektörleri, yaklaşık 4000 yıl önce insanoğlu, ağaç dallarıyla tarama yapıp su bulmayı keşfetmiştir. Temelde insanoğlunda var olan statik enerjiyle kütlelerin yaymış oldukları enerjiler arasında anlaşılır bir mantık kullanmışlardır.

Günümüzde nadir de olsa doğru şekilde bu mantıkla hareket eden teknik aletler kullanılmakta. Bu şekilde sondaj yapılarak yer yapılarını incelemek, su kuyularını açmak, bazı madenlerin damar veya yataklarına ulaşmak mümkün olmuştur.

Bu yöntem ile kullanılan alan taramalar, sadece su bulmakta kalmayıp, yer altında olan boşlukları. Yoğun olan mineralleri, metal elementleri ve en sonunda bunların arasında en kıymetli metal olan altın madenini bulmada büyük bir yardım sağlamıştır.

Alan taramalar, teorik olarak yer altında bulunan her metalin bir enerjisi oluşmaktadır. Biriken enerji yerin altından 45 derecelik açılar ile bulunduğu yerden her yöne doğru yayılmaktadır. Ayrıca bu sinyaller yeryüzüne vardıkları anda 90 derecelik dik açıya kavuşmakta ve takriben 100-160 cm daha yükselmektedirler.

Tüm bu fiziksel gerçeklerden yola çıkıldığı zaman, günümüzde bu alanlarda geliştirilmiş olan bir takım pratik ve kullanışlı jeofiziksel arama cihazları vardır. Ve bunlara genel olarak piyasada alan taramalar denilmektedir.

Alan taramalar, özellikle çok geniş arazilerde ve çok derinde olabilen bazı metal yada boşlukların tespit etmeye yarayan yardımcı cihazlardır.

ALAN TARAMALAR

Alan taramalar, dedektörlere göre büyük arazilerde hedef noktaya varmada veya yön gösteriminde oldukça pratik ve çok hızlı sonuç veren cihazlardır.

Alanda tarama yapılırken nihai hedef tespiti için ilk zamanlarda bir dedektör ile mutlaka desteklenmesi gerekmektedir. Alan taramalar, statik enerjiyi cihazın kullanıcıdan direkt olarak alıp. Hareket kabiliyeti yüksek olan mekanik bir sistem ile hedefin yaymış olduğu frekansları algılayarak yön gösterir.

Taradığınız alan da istenilen doğru hedefe varmak için alan taramalar ın gösterdiği yönleri ve çalışma prensibini çok iyi anlamak gerekir. Toprağın içinde bulunan minerallerin fazlalığı ya da yoğunluğu alan tarama cihazının kararsız davranmasına neden olabilir.

ALAN TARAMA ALTIN DEDEKTÖRLERİ

Alan tarama da en net ve hızlı sonucu almak, ana teori ve buna bağlı prensibi değişikliğe kesinlikle uğratmadan, statik enerjiyi kullanarak gerçekleşmektedir. Yer altında bulunan metal kütlelerin uzun zaman bulunduğu yerlerde hiç açılmadan duruyor olması, metal kütlenin çevresinde manyetik bir alan oluşturmaktadır. Bu “manyetik alan”, nesnenin toprak altında kalma zamanı uzadıkça daha da genişleyerek büyümektedir. Manyetik alanın, metal etkisi sebebiyle metal nesneleri daha büyük veya çok daha derinden tespit edilmesine yardımcı olacaktır.

Bu sayfa’da Alan tarama cihazları alan taramalar hakkında bilgi ler verilmektedir.

EN İYİ ALAN TARAMALARI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN