Adrenalin Mfd Alan Tarama Videoları | Alan tarama cihazı videoları

ADRENALİN MFD ALAN TARAMA VİDEOLARI

Adrenalin Mfd Alan Tarama Videoları Adrenalin MFD alan tarama cijhazı gelişmiş yapısı sayesinde 100 metre çap içerisinde var olan. ( telefon, baz istasyonu, uydu sinyalleri vb ) yüksek dalga frekansları eleminize edebilir. Alan tarama cihazı videoları.

Adrenalin Mfd Alan Tarama Videoları

Sadece MFD alan tarama modellerinde bulunan gelişmiş eleminasyon özelliği sayesinde. Arama yapılacak alanda yanlış hedeflere yönlendirebilecek olan yalancı sinyaller eleminize edilebilir.
MFD çalıştırıldıktan sonra yarım saat süre boyunca toprağın altına ve toprağın üst bölgesine özel sinyaller gönderilir. Gönderilen özel sinyaller sonucunda mineraller gibi yalancı sinyaller elemeninize edilir.

Adrenalin Mfd Alan Tarama Videoları

Adrenalin Mfd elektronik sinyal dağılım sistemi ile toprak altına özel sinyaller gönderilir. Bu sayede aranan nesne ( rezonans ) iyi reaksiyona geçirilmiş olur. Minerallerin oluşturduğu yalancı manyetizmalar pasifize edilir. Reaksiyona geçirilen nesneden açığa çıkartılan elektron oranı ve manyetik alan, algılama yapılabilmesi için 1000 kat yükseltilmiş olur. Elektron ve manyetik alan algılayıcı elektronik ünite mineraller gibi yalancı ve yanlış sinyallerden temizler. Bölgede sadece reaksiyona geçirilen nesneden açığa çıkartılan elektronları ve manyetik alanı tespit eder.

Adrenalin Mfd Alan Tarama Videoları

Mfd diğer alan tarama cihazlarından farklı olarak iki ayrı elektronik bileşenin birleşiminden oluşmuştur.

1. Adrenalin Mfd Alan Tarama Videoları Frequency generator ve Signal transmitter MFD’ nin sinyallerini. Toprağın altına ve toprağın üst bölgesine gönderme işlemini gerçekleştirir. Aranacak alan boşluk veya iyi metal cinsi isteğe bağlı olarak seçilip tarama metal eliminasyon işlemi bu sistem aktif olduğunda gerçekleştirilir.

Adrenalin Mfd Alan Tarama Videoları

2. Signal Finder sinyal alıcı algılayıcı ünite, signal generetor ve signal transmitter üniteleri kullanılmadan, bağımsız olarak çalışabilir. Boşluk ve metal tespiti yapabilir . Signal finder, el yapımı alan taramaların aksine sadece. Adrenalin MFD alan tarama sisteminde bulunan mineral eliminasyon ve metal ayrım özelline sahiptir. Tüm metaller ve kapalı boşluk yapıları tespit edilebilecektir.

Toprak altında bulunan her metal birbirinden farklı manyetik kimliğe sahiptir. Manyetik kimlik farklılıkları alıcı sistem ve çubuklar üzerinde her metal için farklı itme ve çekme kuvveti uygular. Sadece En iyi En İyi Alan Tarama Dedektörü Cihazı Adrenalin MFD alan tarama sisteminde bulunan gelişmiş metal ayrım özelliği sayesinde metallerin manyetik farklılıklarının algılayıcı çubuklar üzerindeki muhtemel tepkisel farklılıkları anlaşılabilmektedir.